Sangola Urban Bank

Board Of Directors

डॉ. प्रभाकर एकनाथ माळी
संस्थापक चेअरमन

राजन दत्तात्रय चोथे
व्हा. चेअरमन

सीए. किसन सदाशिव माळी
तज्ञ संचालक

विष्णू रामचंद्र लांडगे
संचालक

मारुती तुळशीराम बनकर
संचालक

चंद्रकांत गणपतराव देशमुख
संचालक

रामचंद्र गोविंद जाधव
संचालक

सुरेश विष्णू माळी
संचालक

शहाजीराव आगतराव नलावडे
संचालक

सुहास पांडुरंग यादव
संचालक

गोविंद शंकर माळी
संचालक

शिवाजीराव कृष्णराव गायकवाड
संचालक

संजय महादेव खडतरे
संचालक

उषा अशोक आदाटे
संचालिका

डॉ. संगिता संतोष पिसे
संचालिका