Sangola Urban Bank

Home Loan

Car Loan

Pay Loan

Pigmy Deposit 

Locker

EMI Calculator

FIXED DEPOSIT

व्यक्ती (एकल किंवा संयुक्तपणे), अल्पवयीन (MINOR) , संस्था, सहकारी संस्था, HUF ठेव ठेवू शकतात.

TERM LOAN SECURED

कोण कर्ज घेऊ शकतो  :  करार कायद्यानुसार पात्र व्यक्ती
पात्र वय किमान वर्ष : २१

SMS Banking

CURRENT ACCOUNT

उद्योगपती, मालक, संस्था, भागीदारी फर्म, सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्या, सहकारी संस्था, HUF, चालू खाते उघडू शकतात.

MONTHLY INCOME DEPOSIT SCHEME

व्यक्ती (एकल किंवा संयुक्तपणे), अल्पवयीन (MINOR) , संस्था, सहकारी संस्था, HUF ठेव ठेवू शकतात.